Kỷ luật 1 tổ chức cơ sở Đảng và 12 đảng viên

Cập nhật lúc 21:45, Thứ Sáu, 15/12/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2017, Đảng bộ huyện Long Thành có 1 tổ chức cơ sở Đảng bị thi hành kỷ luật vì vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử trưởng ấp (nhiệm kỳ 2015-2017) với hình thức khiển trách. Đồng thời có 12 đảng viên bị thi hành kỷ luật; trong đó 2 trường hợp bị cảnh cáo, 2 trường hợp bị khai trừ, 1 trường hợp bị cách chức hết các chức vụ trong Đảng.

Trong năm, huyện cũng nhận được 26 đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến đảng viên; đã chuyển 15 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết, chuyển qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 đơn, đang xử lý 4 đơn thuộc thẩm quyền; còn lại đơn không rõ nội dung, không xử lý.

Dương An

 

.
.
;
.
.