Chiếu phim khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống

Cập nhật lúc 23:21, Chủ Nhật, 17/12/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Từ năm 2016 đến nay, căn cứ nhu cầu thực tế của từng địa phương, cán bộ quản lý các điểm thông tin khoa học - công nghệ tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức hơn 1 ngàn lần chiếu phim về khoa học - công nghệ cho người dân. Khi người dân có nhu cầu, các điểm này cũng cung cấp đĩa phim miễn phí.

Việc tổ chức chiếu phim được tiến hành theo 2 hình thức: chiếu tập trung đến các ấp, khu, thôn trên địa bàn xã; tổ chức chiếu lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn ở cấp xã. Hoạt động này góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về kiến thức khoa học - công nghệ; tăng cường, học hỏi những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả từ khắp các nơi trong cả nước để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.