Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Cập nhật lúc 23:01, Thứ Hai, 04/12/2017 (GMT+7)

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, Thanh tra Bộ sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thanh tra Bộ thiết lập Tổ phản ứng nhanh về kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua đã xuất hiện nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử; trên mạng thông tin máy tính, mạng internet; quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin; quảng cáo sai lệch, không đúng chất lượng sản phẩm hàng hóa, gây tổn thất, thiệt hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; một số vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả đến các chủ thể tham gia quảng cáo; ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của tổ chức, cá nhân chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt còn gặp khó khăn, chưa bắt kịp các loại hình quảng cáo đa dạng, quảng cáo xuyên quốc gia.

Bích Thủy

.
.
;
.
.