183 công nhân được kết nạp Đảng trong năm 2017

Cập nhật lúc 16:09, Thứ Hai, 25/12/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng cho biết, trong năm 2017, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu hơn 3,5 ngàn đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét. Qua đó, có hơn 1,8 ngàn đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Trong đó, có 183 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong năm 2018, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2023, các cấp Công đoàn bồi dưỡng và giới thiệu được 12 ngàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, phấn đấu nâng tỷ lệ kết nạp từ 60-70%.

Hạnh Dung

 

 

 

.
.
;
.
.