Đổi mới để không tụt hậu

Cập nhật lúc 15:08, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 29-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến để quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khác.

Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến

Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và về quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mọi người, mọi gia đình, bảo vệ giống nòi…

Vì vậy, việc học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm bắt sâu sắc các nội dung nghị quyết, mà mỗi tập thể, cá nhân cần liên hệ tình hình cụ thể địa phương, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch hành động, nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải khắc phục được căn bệnh lười học nghị quyết. Trong quá trình học, cần kiên quyết đấu tranh những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính đã quán triệt Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt quán triệt Nghị quyết 18-NQ/TW
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết 18-NQ/TW

Đồng chí cho biết, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về tổ chức bộ máy, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước. Tuy nhiên, bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo nhiều tầng lớp. Biên chế không giảm mà còn tăng tới 96 ngàn người, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Trước tình hình mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải đổi mới tổ chức bộ máy, thích ứng với hội nhập sâu rộng, không đổi mới thì tụt hậu.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, quán triệt Nghị quyết 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo chương trình, sáng 30-11, hội nghị tiếp tục học tập quán triệt Nghị quyết 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ , chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tin Phương Hằng; ảnh: Huy Anh

.
.
;
.
.