Tiếp nhận hơn 35 ngàn hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật lúc 23:58, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Huỳnh Ngọc Long, từ đầu năm  đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 35 ngàn hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, trong đó có hơn 34,8 ngàn hồ sơ đã có quyết định hưởng trợ cấp, hơn 29 ngàn trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nguyên nhân do hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động đã có việc làm…

Đồng thời, có 546 trường hợp giải quyết chi trả, quyết toán bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân do người lao động đã có việc làm trước lúc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với những trường hợp này, trung tâm đã tham mưu Sở Lao động - thương binh và xã hội ban hành quyết định hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng; bảo lưu số tháng chưa hưởng cho người lao động và quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp; hướng dẫn người lao động nộp lại số tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng sai trước đó.

An Yên

 

.
.
;
.
.