Tích cực kiểm tra, giám sát chuyên đề

Cập nhật lúc 22:19, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom và cơ sở đã xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát chuyên đề 13 lượt cán bộ, đảng viên là huyện ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở, đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc thực hiện một số nội dung, trong đó có việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã kiểm tra 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 6 trường hợp có vi phạm (trong đó 5 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 1 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm) và 2 trường hợp không vi phạm.

Qua kiểm tra chuyên đề, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu ý thức tốt hơn trong việc rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức, chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Dương An

.
.
;
.
.