Hiểu rõ hơn về bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật lúc 05:08, Chủ Nhật, 15/10/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và phía bảo hiểm đã phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đến làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
Người lao động đến làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do người lao động không nắm được luật, khi cho rằng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cộng dồn khi người lao động nghỉ việc ở đơn vị này, có việc làm mới ở đơn vị khác, kể cả khi chưa đóng đủ thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thực tế, theo điều 45 Luật Việc làm năm 2013, thì “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định”.

Mặt khác, khoản 2, điều 50 Luật Việc làm năm 2013 cũng quy định: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.