Cho hộ nghèo vay số tiền 170 tỷ đồng

Cập nhật lúc 21:49, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cho biết thực hiện công tác giảm nghèo, trong những tháng đầu năm 2017, có 5,6 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn mới với số tiền 170 tỷ đồng. Bình quân mức vay 30,35 triệu đồng/hộ, đạt 68% số tiền cho vay so với kế hoạch. Công tác thu nợ đạt 135 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, hoạt động cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh đã cơ bản thỏa mãn được nhu cầu về vốn cho đối tượng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo giảm nghèo và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, giải ngân vốn kịp thời, phù hợp nhu cầu và giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo giảm  nghèo các cấp cũng đã mua, cấp hơn 65 ngàn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo theo quy định với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con, em hộ nghèo cũng được thực hiện theo quy định. Có khoảng hơn 32,7 ngàn lượt học sinh, sinh viên trong tỉnh được hỗ trợ với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.