Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện

Cập nhật lúc 23:17, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án nhằm góp phần tăng cường năng lực của hệ thống y tế trong lĩnh vực bà mẹ - trẻ em nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng cho phát triển trẻ em toàn diện, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh môi trường cho trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ dễ bị tổn thương, góp phần đảm bảo hòa nhập xã hội và công bằng xã hội vì chất lượng của giống nòi cũng như chất lượng của nguồn nhân lực xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tương lai.

Dự án được thực hiện từ năm 2017-2021, địa điểm thực hiện dự án cấp quốc gia tại Hà Nội và 3 tỉnh trọng điểm: Gia Lai, Kon Tum và Điện Biên. Về hạn mức vốn của dự án, vốn ODA không hoàn lại là hơn 5,1 triệu USD; vốn đối ứng bằng tiền mặt 16 tỷ đồng, bằng hiện vật tương đương 8 tỷ đồng (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế rà soát, đảm bảo thực hiện dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác.  Bộ Y tế xây dựng cơ chế quản lý dự án phù hợp. Đồng thời,  Bộ Y tế phối hợp với nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

* Trong văn bản triển khai thông tư của Bộ Thông tin - truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm, Sở Thông tin - truyền thông cho biết sẽ phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội theo dõi, kiểm tra các nội dung thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em trên các loại hình báo chí.

Văn bản cũng đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn tại thông tư về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ; yêu cầu bắt buộc khi đăng phát tin, bài, chương trình dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên các loại hình báo chí. Nhà xuất bản Đồng Nai thực hiện các xuất bản phẩm dành cho trẻ em đảm bảo quy định thông tư, ưu tiên xuất bản tác phẩm, tài liệu của các tác giả trong nước, tác giả là trẻ em, chú trọng biên tập nội dung phù hợp tâm sinh lý từng lứa tuổi. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về đăng, phát liên quan đến trẻ em và cảnh báo các nội dung không phù hợp trên các loại hình báo chí…

P.V - Lâm Viên

.
.
;
.
.