Các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ:

Liên kết vùng còn khá lỏng lẻo

Cập nhật lúc 06:36, Thứ Tư, 27/09/2017 (GMT+7)

(ĐN)– Chiều 26-9, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đông Nam bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng”.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (bên phải) đang phát biểu tại diễn đàn

Tham dự diễn đàn, ngoài lãnh đạo của các tỉnh, thành Đông Nam bộ, còn có gần 500 doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế ở nhiều lĩnh vực.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc liên kết vùng của các tỉnh thành Đông Nam bộ còn khá lỏng lẻo chưa có tính phối hợp; quy hoạch vùng còn chồng chéo; đầu tư cho vùng chưa cao còn cào bằng…

Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chỉ ra một số hạn chế, như: vùng Đông Nam bộ về cơ bản vẫn chưa chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng với giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, trong đó hàm lượng công nghệ và tri thức đóng vai trò quyết định.

Ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp của tỉnh tại diễn đàn
Ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp của tỉnh tại diễn đàn

Ông cho rằng, kết cầu hạ tầng trong vùng chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; giao thông đuờng bộ, đường thủy, cảng biển chưa thực sự kết nối tốt; chất lượng đô thị còn thấp; các khu công nghiệp chồng chéo về chức năng; các trung tâm đô thị trong vùng kém kết nối cả về giao thông, chức năng kinh tế và dịch vụ xã hội...

Bên cạnh đó, vùng Đông Nam bộ chậm hình thành các trung tâm khoa học, công nghệ sáng tạo trình độ quốc tế, ít sáng chế công nghệ, đóng góp khoa học công nghệ chưa cao vào mô hình tăng trưởng. Giữa các tỉnh, thành phố còn thiếu sự phối hợp, thậm chí cạnh tranh nhau về chính sách, hệ thống dịch vụ công..., làm chậm hình thành một không gian kinh tế vùng thống nhất.

Mặc dù các tỉnh, thành Đông Nam bộ có Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm, có Ban Chỉ đạo, nhưng các tổ chức này họat động kém hiệu quả, do thiếu cơ chế có hiệu lực để thực thi các quyết sách được thống nhất.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ cũng đã nhất trí cần phải hình thành không gian kinh tế vùng thống nhất; đề xuất các cơ chế, chính sách để việc liên kết vùng tốt hơn. Các địa phương trong vùng cần phối hợp từ quy hoạch, phát triển hạ tầng, chính sách đầu tư, đến liên kết công nghiệp và dịch vụ; hình thành thể chế điều phối hiệu quả; giao TP.Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng vùng và mời Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo.

Tin và ảnh: Khắc Giới

 

.
.
;
.
.