Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

Cập nhật lúc 21:45, Chủ Nhật, 06/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh tiếp tục thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm hàng năm đối với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đảm bảo rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phù hợp điều kiện thực tiễn. Từng sở, ban, ngành phải cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch hàng năm, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là khắc phục triệt để những tồn tại trong thời gian qua…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương quản lý, sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và cân đối bố trí ngân sách địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải gây lãng phí, thất thoát nguồn lực…

Đồng Nai hiện có 113/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuần nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh.    

Lâm Viên

.
.
;
.
.