Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Sở Tư pháp ký quy chế phối hợp

Cập nhật lúc 16:46, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 9-8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo nội dung đã ký kết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Tư pháp sẽ tăng cường phối hợp trong công tác góp ý các dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát những nội dung liên quan tới công tác tư pháp tại địa phương.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Tư pháp sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật và tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương. Đồng thời, phối hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong hoạt động tư pháp và tham mưu giúp các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động…

Công Nghĩa

.
.
;
.
.