Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật lúc 15:31, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 4-8, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị truyền hình trực tiếp phổ biến pháp Luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến hệ thống mặt trận, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18-11-2016 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Luật có 9 chương, 68 điều. Trong đó, chương II là chương mới, có 4 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nghĩa vụ thực hiện. Các chương khác, gồm quy định chung, nguyên tắc tổ chức hoạt động; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và đăng ký hoạt động tôn giáo; về tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo, tài sản của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo....

Ngoài 1 chương mới, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này có 15 điểm mới, mở rộng phạm vi chủ thể. Một số nội dung trước đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nay phân cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước trung ương, giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi hơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới cho biết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và trái chính sách của Nhà nước. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật bảo hộ. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân; xây dựng đoàn kết lương - giáo và giữa các tôn giáo.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đồng Nai là tỉnh đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo. Các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền trong hệ thống chính trị và toàn xã hội nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo ở Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, bằng hoạt động thực tế, hãy làm cho kiều bào ở nước ngoài và thế giới hiểu đúng thực chất về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương Hằng

.
.
;
.
.