Triển khai giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân

Cập nhật lúc 22:55, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Theo đó, để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của tỉnh năm 2017 và những năm tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện các nội  dung trách nhiệm giải trình với người dân, sự tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai, minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo định hướng, mục tiêu của UBND tỉnh trong chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Tập trung kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh, dịch vụ công cần thiết cho người dân; đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của ngành, đơn vị, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Đối với UBND các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa, tăng cường đối  thoại trực tiếp với người dân và thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân; chủ động, thường xuyên gặp gỡ người dân thông qua các buổi họp ấp, khu phố. Tạo điều kiện cho người  dân được tiếp cận, trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến vào hoạt động của chính quyền. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo, các khoản thu chi ngân sách, các khoản đóng tự nguyện, kế hoạch sử dụng đất, các chủ trương chính sách liên quan thiết thực tới đời sống của người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, các địa phương gửi kế hoạch triển khai trước ngày 15-8, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 về UBND tỉnh trước ngày 15-11-2017.

Văn Chính

.
.
;
.
.