Tiếp tục tăng biên chế ngành giáo dục và y tế

Cập nhật lúc 22:39, Chủ Nhật, 06/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) - HĐND tỉnh vừa thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2017. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 49 ngàn chỉ tiêu gồm hơn 44 ngàn viên chức và hơn 4,8 ngàn lao động hợp đồng; 369 chỉ tiêu cho Hội có tính chất đặc thù.

Đặc biệt, trong năm 2017 các chỉ tiêu biên chế trong ngành giáo dục và y tế tiếp tục tăng cao. Các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tăng hơn 2,9 ngàn chỉ tiêu, gồm: hơn 2,2 ngàn viên chức và trên 700 hợp đồng lao động. Các đơn vị sự nghiệp y tế tăng 844 chỉ tiêu, gồm: trên 809 viên chức và  35 hợp đồng lao động.

Việc tăng chỉ tiêu biên chế ở ngành giáo dục chủ yếu tăng ở khối mầm non và tiểu học do tăng trường học đáp ứng nhu cầu trường lớp của con em người dân nhập cư và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Riêng ngành y tế, chỉ tiêu biên chế tăng là do tăng giường bệnh đối với các đơn vị để bảo đảm đủ nhân lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

An An

 

.
.
;
.
.