Tập huấn cho hơn 1,2 ngàn cán bộ Công đoàn

Cập nhật lúc 23:04, Chủ Nhật, 27/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, có 9 Công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1,2 ngàn cán bộ Công đoàn là chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và ủy viên ủy ban kiểm tra các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Qua bồi dưỡng nghiệp vụ, các cán bộ làm công tác kiểm tra đã nắm được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn của ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; phương pháp nghiệp vụ về kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, các hình thức kiểm tra; phương pháp phát hiện và tham mưu xử lý dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn đối với tập thể, cá nhân và công tác tiếp đoàn viên, người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người lao động.

An Yên

.
.
;
.
.