Nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 22:06, Chủ Nhật, 06/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)-  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý của các cấp ủy và kế hoạch thực hiện của chỉ huy đơn vị; kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Hữu Thủy  Tham quan phòng Hồ Chí Minh, hình thức học tập và làm theo Bác hiệu quả. Ảnh: H.THỦY
Hữu Thủy Tham quan phòng Hồ Chí Minh, hình thức học tập và làm theo Bác hiệu quả. Ảnh: H.THỦY

Kết quả đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được thực hiện, như: “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần thực hiện một nội dung theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Làm  hết việc chứ không hết giờ”... Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo kết hợp các nội dung của Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...                                                                                   

.
.
;
.
.