Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế

Cập nhật lúc 22:25, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

Tiếp ngài Erik Solheim, Giám đốc điều hành Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UN Environment), vào sáng 7-8 tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ môi trường với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chương trình môi trường Liên hợp quốc trong những năm vừa qua đã đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam, nhất là về hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm; tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường; cung cấp học bổng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam; hỗ trợ nhiều chương trình, dự án về môi trường...

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, để bảo vệ môi trường, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thể chế pháp luật có vai trò quan trọng; cùng với đó là phát triển năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ phù hợp điều kiện của Việt Nam, nâng cao nguồn nhân lực, chuyên gia về lĩnh vực môi trường; nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp.

Hiện Việt Nam đã đặt ra hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường, trong đó khoa học - công nghệ đóng vai trò hàng đầu, khu vực tư nhân quan tâm và tiên phong trong đảm bảo các nguồn thải, hạn chế khí nhà kính, đảm bảo xử lý chất thải tại chỗ...

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Chương trình môi trường Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường; hỗ trợ thực hiện các chương trình hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ rừng; cử các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan; hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Xuân Tùng

.
.
;
.
.