Góp ý dự thảo tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) – Ngày 29-8, Tổ công tác liên ngành khảo sát nghiên cứu thí điểm mô hình xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu do ông Nguyễn Văn Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn và đại biểu 16 tỉnh, thành trong cả nước đã tham dự hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu được tổ chức tại Đồng Nai.

a
Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu tổ chức tại Đồng Nai

Theo Tổ công tác xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, qua khảo sát thực tế, một số tỉnh, thành đã chủ động đề xuất, hoặc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã hoặc cấp thôn, bản, khu dân cư. Tuy nhiên, hầu hết còn lúng túng về tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá và về cơ chế, chính sách hỗ trợ. Do vậy, qua nghiên cứu, Tổ công tác đã đưa ra dự thảo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo 2 phương án:

Phương án 1 là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện. Ngoài đáp ứng các yêu cầu chung, xã phải nâng cao chất lượng cả 5 lĩnh vực do cấp tỉnh quy định chỉ tiêu và định mức cụ thể (gồm: hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục – y tế - văn hóa; cảnh quan – môi trường; quốc phòng – an ninh -  hành chính công). Trong đó, có ít nhất 3 lĩnh vực phải đạt chuẩn.

Phương án 2 là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực và chỉ yêu cầu có ít nhất 1 hình mẫu tiêu biểu, nổi bật trong 5 lĩnh vực, đồng thời đạt các yêu cầu về thu nhập, trình độ dân trí, môi trường tự nhiên – xã hội.

Đối với huyện nông thôn mới kiểu mẫu, mặc dù cả nước hiện chưa có tỉnh, thành phố nào ban hành tiêu chí cụ thể, nhưng các ý kiến đóng góp tại hội thảo đều thống nhất cho rằng, cần phải xây dựng Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, phần lớn các ý kiến đề nghị nên giao việc thẩm định và công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cho cấp tỉnh; chỉ đưa ra bộ tiêu chí chung và để cho từng địa phương tùy vào điều kiện thực tế để có định mức cụ thể; nên bổ sung thêm nội dung cần phúc tra và tái chứng nhận lại các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; quan tâm vấn đề chất lượng của các tiêu chí chứ không chỉ căn cứ vào định lượng; đề ra lộ trình phát triển giai đoạn sau nông thôn mới kiểu mẫu...

Tin, ảnh: Bình Nguyên

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.