Dư nợ tín dụng tăng gần 14%

Cập nhật lúc 22:55, Thứ Hai, 14/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Tin từ UBND tỉnh, tổng dư nợ tín dụng tính đến hết tháng 7 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 150,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2016.

Trong đó, có một số chương trình cho vay lớn, như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, tăng 17,24%, chiếm tỷ trọng 18,62% so với tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 33,6 ngàn tỷ đồng, tăng 18,2%; cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ ngắn hạn đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng 3,28%.

Quốc Khánh

 

.
.
;
.
.