Dofico sẽ cổ phần hóa trước kế hoạch

Cập nhật lúc 23:07, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh chỉ đạo, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) cần nhanh chóng thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn ở các công ty con, để đến năm 2019 sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ trước 1 năm so với kế hoạch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch của Dofico, trong năm 2017 tổng công ty sẽ thoái toàn bộ vốn ở 5 công ty cổ phần: Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, Đồng Việt Thành, xuất nhập khẩu Đồng Nai, tổng hợp gỗ Tân Mai, phát triển nhà Bình Đa; thoái vốn xuống còn 36% ở các công ty cổ phần: chăn nuôi Phú Sơn, nông súc sản Đồng Nai, vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Hiện tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cao su công nghiệp; sắp xếp lại Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F) và sẽ giải thể 2 đơn vị là: Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực và Công ty cổ phần phát triển đô thị Tam Phước.

Khắc Giới

.
.
;
.
.