Công tác cán bộ quyết định hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 21/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 21-8, Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cán bộ sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh tham gia duyệt đội ngũ
Cán bộ sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh tham gia duyệt đội ngũ

Kết quả, đến nay toàn lực lượng vũ trang tỉnh sắp xếp cán bộ đạt 104,26%; có 99,74% cán bộ được kết nạp Đảng; 82,35% được đào tạo cơ bản; trình độ học vấn cao đẳng, đại học trở lên chiếm 87,98% (trong đó sau đại học là 1,28%).

Hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cán bộ trong thời gian tới. Trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục về công tác cán bộ, chính sách cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thực hiện nghiêm các quy định về xét duyệt chất lượng chính trị quy hoạch cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, công tác cán bộ là của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy  …

Hữu Thủy

.
.
;
.
.