Chấn chỉnh việc tiếp nhận và trả lời phản ánh của doanh nghiệp, người dân

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Đây là nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 7028/UBND-TCD của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; giao Thanh tra tỉnh lồng ghép việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trên vào kế hoạch thanh tra và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp không chấp hành.

Văn Chính 

.
.
;
.
.