Nhiều cách học theo gương Bác

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TX.Long Khánh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt tới đông đảo cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở Long Khánh đã có nhiều việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đó, đã vận động được các tầng lớp nhân dân tham gia mô hình đoàn kết giúp nhau trong sản xuất chăn nuôi và giải quyết việc làm, bước đầu có 37 hội viên nhận giúp 43 hội viên với số vốn hơn 93 triệu đồng để làm ăn. Đồng thời, thực hiện các nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ đoàn kết, tổ phụ nữ hùn vốn, tổ tương trợ... đã huy động được hơn 5,7 tỷ đồng, giải quyết cho 784 hội viên vay.

Ngoài ra, còn thành lập các tổ gia công bóc tách hạt điều, kết bông giấy, đóng bịch nấm, may gia công, lột vỏ hành tỏi... góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho gần 2 ngàn lao động.

Dương An

.
.
;
.
.