Đăng ký nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 23:07, Thứ Tư, 19/07/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong khối cơ bản thực hiện tốt bản đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn 12 chi, Đảng bộ cơ sở và 370 đảng viên chưa gửi bản đăng ký nêu gương về cấp ủy cơ sở và Đảng ủy khối. Nội dung các bản đăng ký nêu gương đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp mình và nhiệm vụ của từng đảng viên. Song, nội dung bản đăng ký nêu gương của một số tổ chức Đảng và đảng viên còn giống nhau, chưa bám sát hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách. Chưa gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh mới đây, một số cấp ủy cơ sở băn khoăn, là: đảng viên, tự thân đã phải gương mẫu trong mọi lời nói, hành động, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cho nên không nhất thiết, cứ ai đăng ký nêu gương mới là học Bác. Việc tuyên truyền, vận động, giáo dục là đương nhiên, tuy nhiên không nên giáo điều trong việc tuyên truyền, giáo dục.

                                                                Phương Hằng

.
.
;
.
.