Ưu tiên đảm bảo chi trả nợ đến hạn

Cập nhật lúc 22:16, Chủ Nhật, 18/06/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Theo kế hoạch, mức thu - chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 của tỉnh bình quân đạt từ 17-18% GRDP, phấn đấu tổng thu tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó tỷ trọng thu nội địa (không bao gồm thu từ xổ số kiến thiết) là 69%, tỷ trọng thu thuế xuất nhập khẩu khoảng 29%.

Tỷ lệ chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 bình quân chiếm khoảng 50% GRDP; tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 26%, chi thường xuyên chiếm 74%; ưu tiên đảm bảo chi trả nợ đến hạn. Sau năm 2020, tỷ lệ chi ngân sách phải xác định phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cân đối ngân sách tích cực, kiểm soát chặt bội chi không vượt quá 30% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của Luật Ngân sách 2015.

Khắc Giới

.
.
;
.
.