Xem xét lại công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy theo hướng hiệu quả

Cập nhật lúc 15:56, Thứ Sáu, 12/05/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 12-5, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh. Các đồng chí: Hà Ngọc Anh, Phó ban Dân vận Trung ương; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng cơ quan thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban Đảng Trung ương đã đến dự.

Đồng chí
Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là 2 nội dung hết sức quan trọng, cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức sâu sắc điều này, thời gian qua, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, bám cơ sở.

Trong đó, ngoài việc đổi mới phương pháp xây dựng nghị quyết của cấp ủy, chỉ ban hành nghị quyết khi thật cần thiết, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy còn đổi mới cả công tác triển khai, học tập nghị quyết.

Nếu như trước đây, việc học nghị quyết theo kiểu từng cấp, học tập trung ở hội trường, bây giờ việc học nghị quyết có nhiều hình thức, như truyền hình trực tiếp, truyền hình trực tuyến, qua đĩa DVD…; học gắn liền với thảo luận, góp ý chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng luôn chỉ đạo việc đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề những nội dung, lĩnh vực quan trọng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp và cấp dưới.

Về xây dựng tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy quan tâm kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Nếu như năm 2007, toàn tỉnh có 896 tổ chức cơ sở Đảng, thì đến cuối năm 2016 còn 715 tổ chức cơ sở Đảng.

Đối với cơ quan tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy cấp tỉnh cũng đã giảm 1 đơn vị so với trước đây; các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh giảm 3 đơn vị. Hiện tỉnh cũng đang tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị…

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, cần tiếp tục chú ý làm rõ trách nhiệm và sự cần thiết của ban cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan; vai trò, trách nhiệm của đảng viên; phương thức lãnh đạo của Đảng ở xã, phường, thị trấn, trong lực lượng quân đội.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải xem xét lại công tác cán bộ, vì quy trình thì rất chặt chẽ, nhưng hiệu quả chưa cao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực hơn và thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế, bởi đây là xu thế tất yếu, không thể đi ngược lại.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.