Vận động trên 29 tỷ đồng từ nguồn viện trợ phi chính phủ

Cập nhật lúc 14:12, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

(ĐN) – Năm 2016, toàn tỉnh có 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công ty, quỹ, hội... thực hiện 29 chương trình dự án và 20 khoản viện trợ phi dự án, với tổng giá trị trên 29 tỷ đồng. Đây là những con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2016 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng 10-5...

Đại diện Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao bằng khen cho đại diện Phòng bảo vệ chính trị Công an tỉnh
Đại diện Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao bằng khen cho đại diện Phòng bảo vệ chính trị Công an tỉnh

Để công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2017 đạt hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung khai thác thế mạnh của tỉnh, tích cực vận động các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện các chương trình, dự án an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phi chỉnh phủ nước ngoài, phát huy có hiệu quả nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới…

Chiều cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với Viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân Việt Nam  tổ chức nói chuyện chuyên đề "Tình hình quan hệ quốc tế và công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới''.

Nga Sơn
 

.
.
;
.
.