Tiếp nối truyền thống "hộ quốc, an dân", xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật lúc 21:58, Thứ Hai, 08/05/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có thư chúc mừng đến các vị chức sắc Phật giáo, tăng, ni và đồng bào phật tử nhân đại lễ Phật đản năm 2017, Phật lịch 2561.

Biểu dương những đóng góp quý báu và bày tỏ sự tin tưởng đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo và đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian các chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, tiếp nối truyền thống “hộ quốc, an dân” hăng hái tham gia các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.               

H.L

.
.
;
.
.