Sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn ngành giáo dục

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Hai, 29/05/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt vừa làm việc với liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố bàn phương án sắp xếp, giải thể và bố trí nhân sự sau giải thể Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn giáo dục huyện.

Theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đồng Nai có Công đoàn ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh thuộc diện phải giải thể, sắp xếp lại do không đủ số lượng đoàn viên. 11 Công đoàn giáo dục cấp huyện cũng thuộc diện phải giải thể, chuyển giao các Công đoàn cơ sở về cho liên đoàn lao động huyện trực tiếp quản lý.

Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn giáo dục cấp huyện theo 3 nguyên tắc: những Công đoàn ngành dưới 1,5 ngàn đoàn viên phải giải thể bộ máy tổ chức, bàn giao Công đoàn cơ sở cho Công đoàn cấp trên phù hợp với cơ cấu tổ chức Ðảng và cơ cấu quản lý nhà nước của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và bố trí cán bộ chuyên trách. Giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, chuyển giao các Công đoàn cơ sở giáo dục trực thuộc về liên đoàn lao động huyện; bố trí, điều động đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ Công đoàn chuyên trách của các Công đoàn trong diện sắp xếp giải thể trên cơ sở yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, năng lực chuyên môn.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.