Hình thức tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật lúc 22:49, Chủ Nhật, 14/05/2017 (GMT+7)

Phần mềm điện tử Egov được sử dụng thống nhất tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, quy định cụ thể quy trình tiếp nhận và trả kết quả cùng thời gian nhận, chuyển, trả hồ sơ, người nhận hồ sơ…

Phần mềm một cửa Egov có 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ là: tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận tại bưu điện (bưu điện là người nộp hồ sơ cho người dân), tiếp nhận qua dịch vụ công là hồ sơ người dân đăng ký tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, trên phần mềm cũng có 3 hình thức nhận kết quả là: người dân trực tiếp đến nhận kết quả, chuyển trả kết quả cho người dân qua bưu điện, kết quả hồ sơ được trả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Qua hệ thống phần mềm này, bộ phận kiểm soát Trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai là Văn phòng UBND tỉnh có thể theo dõi, giám sát việc thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ngành có đúng quy trình, đúng thời gian hay không.

Ngọc Thư

 

.
.
;
.
.