Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Cập nhật lúc 16:17, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 18-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu ở điểm cầu Đồng Nai lắng nghe chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự và điều hành hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Các báo cáo và tham luận của các đại biểu tại hội nghị đều khẳng định, Chỉ thị 05 dù mới được triển khai thực hiện 1 năm, nhưng đã đạt nhiều kết quả khích lệ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tính chủ động, sáng tạo chưa cao; có nơi chưa quan tâm triển khai tổ chức thực hiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên của mình; việc xây dựng kế hoạch "làm theo" còn lúng túng, tính "làm theo" còn hạn chế.

Đồng chí cho biết, trong quá trình xem xét, thi hành kỷ luật cho thấy, có nhiều đơn vị có cán bộ sai phạm, vi phạm khuyết điểm, nhưng trước đó vẫn được đánh giá tốt; khi tự phê bình và phê bình còn nương nhẹ, bao biện khuyết điểm.

Các đại biểu ở điểm cầu Đồng Nai lắng nghe chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng
Các đại biểu lắng nghe chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, các cấp ủy cần sát sao hơn để khắc phục những khuyết điểm trên. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt các yêu cầu đã nêu trong Chỉ thị 05, coi việc thực hiện Chỉ thị 05 là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đủ năng lực, phẩm chất, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, cần coi trọng nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi, vai trò người đứng đầu rất quan trọng, quyết định sự thành bại của mỗi đơn vị, địa phương. Hãy bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí nhắc nhở các cơ quan báo chí, thời gian qua đã tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 nhưng kết quả tuyên truyền chưa như mong muốn. Tuyên truyền chưa tạo thành vệt thông tin rõ rệt trong đời sống để mọi người dân cảm thấy được ý nghĩa quan trọng của thực hiện Chỉ thị 05. Những khung giờ thuận lợi được nhiều người xem thì lại phát các chương trình có kết hợp cả 2 nội dung vừa giải trí, vừa đem lại kinh tế cho nhà đài, mà chưa đưa vào phát các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ở những “khung giờ vàng”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã tiếp thu và trao đổi một số kiến nghị tại hội nghị, như việc biên soạn giáo trình giảng dạy lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, hệ thống giáo dục quốc dân; hướng dẫn tổ chức trao đổi, đối thoại với những cá nhân có ý kiến, quan điểm khác nhau với đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đổi mới phương pháp học tập nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng; sẽ đánh giá để chuẩn hóa lại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường chính trị…

Đồng chí Võ Văn Thưởng xác định, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xin hứa với Người sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.