Chi gần 10 tỷ đồng cho công tác tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp 2017

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, tổng kinh phí cho công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp 2017 gần 10 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí lồng ghép nguồn sự nghiệp nông nghiệp năm 2017 đã giao cho các đơn vị là gần 9,9 tỷ đồng.

Mục đích tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước về phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn tập trung vào các nội dung, như: an toàn thực phẩm, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chuỗi liên kết, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới... Hoạt động tuyên truyền thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo, hội thi, qua ấn phẩm, băng rôn... Thông tin còn được phổ biến qua các kênh báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Lê Quyên

 

.
.
;
.
.