Tạo bước thay đổi căn bản trong lập và quản lý hệ thống quy hoạch

Cập nhật lúc 23:00, Chủ Nhật, 16/04/2017 (GMT+7)

Ngày 15-4, Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4-2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu và dự án Luật Quy hoạch.

Về Dự án Luật cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và tính cấp bách của việc cần sớm ban hành khuôn khổ pháp lý riêng, mang tính chuyên ngành để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu.

Chính phủ thống nhất cơ bản với nội dung của dự thảo các quy định về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước trình. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các luật có liên quan, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Về dự án Luật Quy hoạch thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo bước thay đổi căn bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch; hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Với những thay đổi nói trên, việc rà soát, chuẩn bị đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch là rất cần thiết, bảo đảm thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với hiệu lực của Luật Quy hoạch dự kiến từ ngày 1-1-2019.

Chính phủ thống nhất với phương án trình Quốc hội ban hành kèm theo Luật Quy hoạch phụ lục danh mục các luật có quy định về quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch.

P.V

.
.
;
.
.