Nhiều mô hình hay trong bảo vệ an ninh trật tự

Cập nhật lúc 23:34, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Làm việc với Huyện ủy Thống Nhất và Đảng ủy xã Hưng Lộc về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh, đánh giá cao kết quả địa phương đã đạt được, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.

Đại tá Bùi Hữu Danh lưu ý trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Thống Nhất sớm có kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề nhằm đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải cụ thể vào từng đối tượng. Trong công tác thi đua, khen thưởng cần phải kịp thời nhằm động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Huyện Thống Nhất hiện có 17 mô hình bảo vệ an ninh trật tự, trong đó có 4 mô hình tiêu biểu, như: đội xe ôm xung kích, tiếng kẻng an ninh, đội nữ dân phòng vùng đồng bào tôn giáo, tuyên truyền qua loa lưu động; 1.007 tổ an ninh nhân dân với hơn 40 ngàn thành viên; 10 đội dân phòng; 20 đội thanh niên xung kích...

* Đoàn cũng đã kiểm tra nội dung này tại Huyện ủy Định Quán. Phó giám đốc Công an tỉnh Bùi Hữu Danh lưu ý với huyện trong công tác phối hợp giữa lực lượng công an, MTTQ, đoàn thể còn chung chung, chưa có sự phân công cụ thể; chưa có công tác kiểm tra chuyên sâu để rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh: phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một yêu cầu đặt ra trong tình hình mới hiện nay, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Vì vậy thời gian tới, Huyện ủy Định Quán cần quan tâm chỉ đạo cho cấp ủy hàng năm nên có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể mỗi đơn vị phải có một mô hình để thông qua đó tìm được mô hình tiêu biểu để nhân rộng; cần xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; các lực lượng đoàn thể quan tâm phối hợp với lực lượng công an để tập hợp quần chúng, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 09 là huy động cả hệ thống chính trị, tính tự giác của nhân dân tham gia phong trào.

Nhật Quang - Tuyết Mai

.
.
;
.
.