Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách về bảo hiểm

Cập nhật lúc 15:16, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 14-4, đại diện Bảo hiểm xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp
Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia các loại bảo hiểm nói trên, còn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội theo dõi và thực hiện các luật và kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Hội Liên hiệp phụ nữ và Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiến nại, tố cáo và đơn thư về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, bồi dưỡng nghiệp vụ, 2 đơn vị sẽ phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Tin và ảnh: Nga Sơn

.
.
;
.
.