Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội với người sử dụng lao động

Cập nhật lúc 23:04, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động chỉ còn đóng 0,5% (hiện hành là 10%) trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng cũng là 0,5%; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng/lần.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2017.

P.V

.
.
;
.
.