Triển khai tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện trong cả quá trình triển khai cuộc tổng điều tra và có chiến dịch tuyên truyền tập trung vào thời gian suốt trong tháng 3 và từ 25-6 đến 15-7-2017.

Đây là cuộc tổng điều tra có phạm vi trên cả nước, đối tượng điều tra lớn, nội dung phức tạp, thời gian kéo dài, các lực lượng tham gia lớn. Để tổ chức thực hiện tốt cuộc tổng điều tra, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp là phải làm tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Từ đó, huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu.                        

Thanh Vy

.
.
;
.
.