Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 trong khối mặt trận, đoàn thể

Cập nhật lúc 17:22, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)
Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy
Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy

(ĐN)- Sáng 24-3, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì và trực tiếp triển khai Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho hệ thống mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến trong toàn tỉnh.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong hệ thống mặt trận và đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh cần gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Mỗi cấp ủy trong hệ thống mặt trận và đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh cần xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đối với đảng viên, có cam kết thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể. Hàng năm nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong hệ thống cần phối hợp giám sát các vấn đề trong tỉnh; tích cực tiếp nhận và xử lý thông tin của nhân dân liên quan đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; triển khai mạnh mẽ hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Phương Hằng

.
.
;
.
.