Chú trọng tuyên truyền bình đẳng giới trong đối tượng đặc thù

Cập nhật lúc 17:48, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)
(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị giao ban các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh quý I năm 2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp nhấn mạnh, trong năm 2017 các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, nhất là trong các đối tượng đặc thù: công nhân lao động, người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp...
 

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp phát biểu tại buổi giao ban
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp phát biểu tại buổi giao ban
Để thực hiện đạt kết quả chiến lược và chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - thương binh và xã hội - đơn vị thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ - sớm hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở góp ý của các thành viên để triển khai thực hiện.
 
Đối với các sở, ban, ngành là thành viên cần chủ động phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức tốt các hoạt động thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
 
Được biết, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới..., trong năm 2017, công tác bình đẳng giới sẽ tập trung đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới.
 
Bên cạnh đó, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh làm tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
Nga Sơn
.
.
;
.
.