Cần sự quan tâm của chủ doanh nghiệp

Cập nhật lúc 22:11, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Tính đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 131 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 2.970 đảng viên. So với năm 2016, tăng 16 tổ chức Đảng và 223 đảng viên. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các hướng dẫn của tỉnh.

Ở những nơi chủ doanh nghiệp là đảng viên (đã có từ trước) hoặc không phải là đảng viên nhưng có ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng thì hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp được thuận lợi, vai trò của tổ chức Đảng được đề cao. Những doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp và những người trong bộ máy quản lý không là đảng viên thì nhìn chung, tổ chức Đảng ở đó hoạt động còn khó khăn.

Dương An

.
.
;
.
.