UBND tỉnh chấn chỉnh việc họp hành

Cập nhật lúc 23:35, Thứ Hai, 27/02/2017 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản số 1523 về việc chấn chỉnh tình trạng lãnh đạo một số đơn vị và cấp huyện chưa nghiêm túc tham dự các cuộc họp do Chủ tịch, Thường trực UBND tỉnh chủ trì, như: không tham dự hoặc cử không đúng thành phần tham dự, làm ảnh hưởng đến hiệu quả cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và cấp huyện khi được triệu tập họp phải tham dự họp đúng thành phần. Trường hợp không tham dự được phải có văn bản ủy quyền và xin ý kiến của chủ trì hội nghị. Sở Nội vụ căn cứ việc chấp hành của các đơn vị và cấp huyện để đánh giá công vụ hàng năm.        

           Hà Lam

.
.
;
.
.