Sẽ cắt giảm 51 biên chế công chức

Cập nhật lúc 22:48, Thứ Hai, 13/02/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Thông tin từ UBND tỉnh, trong năm 2016 toàn tỉnh cắt giảm được 64 biên chế, số biên chế cắt giảm chủ yếu là công chức về hưu. Hiện toàn tỉnh còn 3.492 biên chế, so với biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2017, tỉnh vẫn còn vượt 87 biên chế.

Theo đề án tinh giản biên chế của tỉnh thì năm 2017 sẽ cắt giảm 51 biên chế, đưa tổng số biên chế công chức xuống còn 3.441 biên chế (vẫn vượt 36 biên chế so với số biên chế công chức Bộ Nội vụ giao năm 2017). Tuy nhiên, số biên chế dự kiến cắt giảm cũng chủ yếu là số công chức về hưu và thời điểm nghỉ hưu không thống nhất, nếu cắt giảm biên chế ngay từ đầu năm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi ở cơ quan, đơn vị do chưa có người nghỉ hưu để thực hiện tinh giản.

 Dự kiến đến quý IV-2017, UBND tỉnh tiến hành cắt giảm biên chế của tỉnh xuống còn 3.441 biên chế theo đúng lộ trình của đề án tinh giản biên chế của tỉnh.

An An

 

.
.
;
.
.