Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cảnh sát PCCC ký kết phối hợp

Cập nhật lúc 19:22, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 17-2, trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017- 2020.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp
Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC và công tác tuyên giáo, tạo sự chủ động và thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác liên quan đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc.

Cụ thể, hai bên sẽ định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, về đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nghiên  cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn PCCC, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, hai bên sẽ tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH; Phối hợp thực hiện công tác cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Chỉ đạo, hướng dẫn cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Cảnh sát PCCC Đồng Nai; Phối hợp xây dựng các đề án công tác tuyên truyền, bám sát các chủ đề định hướng đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X, cũng như  đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị nâng cao cho lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai.

                                                    ĐV

.
.
;
.
.