Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh chúc mừng năm mới 2017

Cập nhật lúc 10:48, Chủ Nhật, 01/01/2017 (GMT+7)

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà thân mến!

Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Đinh Dậu 2017, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

 Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!  

Năm 2016, trước tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước còn gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, song với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo bằng nhiều giải pháp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức vượt qua mọi thách thức, khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng ở mức cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,2% so với năm 2015. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 104/133 xã đạt chuẩn và 05 huyện được công nhận hoàn thành nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực; lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016 - 2021; hệ thống chính trị được củng cố, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chân thành cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo có hiệu quả của toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động đã góp phần làm cho tỉnh Đồng Nai đạt được những thành tựu rất quan trọng trong năm 2016.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Năm 2017 là năm thứ 2 các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm tổ chức Hội nghị APEC - 2017 tại Việt Nam. Để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ra sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh, kiều bào Đồng Nai đang định cư, sinh sống ở nước ngoài tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống cách mạng vẻ vang “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Đồng Nai ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động tất cả nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Mừng Xuân Đinh Dậu - 2017, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và kiều bào Đồng Nai đang định cư, sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chào thân ái và quyết thắng!

                                            Biên Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2017

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI

.
.
;
.
.