Thêm một hội viên tập thể và 2 hội thành viên

Cập nhật lúc 00:12, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh cho biết trong năm 2016, 33 Hội thành viên, 2 hội viên tập thể trực thuộc đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác xây dựng tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức; Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn về sức khỏe, giới tính, bảo vệ môi trường, sản xuất rau sạch…; tổ chức nghiệm thu 3 đề tài khoa học - công nghệ cấp cơ sở và triển khai thực hiện mới 2 đề tài; tổ chức thành công cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ I…

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh đã kết nạp thêm 2 Hội thành viên và 1 hội viên tập thể, nâng tổng số hội viên tập thể là 3 và Hội thành viên là 35.

Nga Sơn

.
.
;
.
.