Sẽ tinh giản 152 biên chế

Cập nhật lúc 21:28, Thứ Tư, 18/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có đề án tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021.

Trong đó, xác định từ năm 2016-2021 sẽ tinh giản 152 biên chế: 34 biên chế tinh giản theo Nghị định 108 và 118 biên chế thuộc đối tượng nghỉ hưu, đạt 10,6% (quy định là 10%). Từ khi đề án của tỉnh được triển khai, đến nay đã giải quyết 32 trường hợp theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ, trong số này có nhiều trường hợp được giải quyết nghỉ theo chính sách.

Dương An

 

.
.
;
.
.