Khảo sát lại số lượng đoàn viên, hội viên

Cập nhật lúc 16:35, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, hiện nay tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 75,5% (trong khi Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2016 đề ra là trên 85%). Riêng tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên chỉ đạt 22,92%.

Qua trực tiếp tham dự sinh hoạt chi đoàn, chi hội ở một số nơi, Ban dân vận và đoàn thể các cấp trong tỉnh nhận thấy, số lượng đoàn viên, hội viên thực tế quản lý của địa phương chênh lệch rất lớn so với số lượng được báo cáo.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do cấp dưới chạy theo chỉ tiêu. Mặt khác, có tình trạng một quần chúng ghi danh sách ở nhiều tổ chức đoàn thể khác nhau nhưng thực tế chỉ sinh hoạt ở 1-2 đoàn thể phù hợp. Đoàn thể thì không cập nhật kịp thời số lượng đoàn viên, hội viên biến động, đi làm ăn xa, hoặc đã chuyển đến nơi khác sinh sống. Nhiều đoàn viên, hội viên được tập hợp, nhưng không sinh hoạt đầy đủ, nên có trường hợp không biết “thủ lĩnh”, bí thư chi đoàn của mình là ai.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tiến hành khảo sát lại thực chất số lượng đoàn viên, hội viên và đoàn viên, hội viên nòng cốt mà các đoàn thể hiện đang quản lý, không chạy theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các đoàn thể cơ sở khi xây dựng lực lượng nòng cốt phải có con người cụ thể, có địa chỉ cụ thể.

Phương Hằng

.
.
;
.
.