Kết nạp mới hơn 4.200 đảng viên

Cập nhật lúc 21:26, Thứ Tư, 18/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.220 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của tỉnh lên hơn 72 ngàn đảng viên.

Bên cạnh kết nạp Đảng đủ về số lượng theo chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, các cấp ủy đã chú trọng chất lượng đảng viên mới. Theo đó, hơn 96% đảng viên được kết nạp trong năm 2016 có trình độ học vấn THPT; 57,32% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng trở lên; tỷ lệ nữ và đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng chiếm số lượng lớn. Các cấp ủy còn quan tâm phát triển Đảng ở từng đối tượng đặc thù; trong đó đã kết nạp được hơn 11% đảng viên là đồng bào các tôn giáo; gần 3% đảng viên là người dân tộc thiểu số; gần 5% đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài…

Phương Hằng

.
.
;
.
.